Bom­bat­tac­ker i söd­ra Thai­land

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■THAI­LAND. Minst 40 per­so­ner ska­da­des när två bom­ber ex­plo­de­ra­de i sta­den Pat­ta­ni i söd­ra Thai­land. Bom­ber­na ex­plo­de­ra­de i tät följd i när­he­ten av en livs­me­dels­bu­tik nä­ra stads­kär­nan.

Po­li­sen upp­ger att den and­ra bom­ben ska ha va­rit kraf­tig och att till­stån­det för en av de ska­da­de är all­var­ligt.

Bom­bat­tac­ker och snudd på dag­li­ga skott­loss­ning­ar i den oro­li­ga re­gi­o­nen har krävt 6 800 liv se­dan 2004, där mus­limsk­do­mi­ne­ra­de ma­la­jer krä­ver ökat själv­be­stäm­man­de från det bud­dis­tis­ka sty­ret. (TT-AFP)

FOTO: AP

Brand­män för­sö­ker släc­ka el­den ef­ter att en bil­bomb ex­plo­de­rat i sta­den Pat­ta­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.