Ryss­land: IS döds­film är falsk

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■SYRIEN. Terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­ten (IS) har släppt en vi­deo som sägs vi­sa hals­hugg­ning­en av en med­ar­be­ta­re i den rys­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten FSB. Men en­ligt Ryss­lands för­svars­de­par­te­ment stämmer det in­te.

”Al­la de rys­ka styr­kor­nas mi­li­tä­rer i Syrien le­ver och mår bra”, skri­ver myn­dig­he­ten och till­läg­ger att IS spri­der fals­ka upp­gif­ter.

Ryss­land del­tar i det sy­ris­ka in­bör­des­kri­get på pre­si­dent Bashar al-as­sads si­da.

Film­klip­pets äkt­het har in­te gått att ve­ri­fi­e­ra. (Tt-reu­ters-in­ter­fax)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.