Le­jon på flykt från na­tio­nal­park

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■SYDAFRIKA. Fem le­jon har rymt från den be­röm­da na­tio­nal­par­ken Kru­ger i Sydafrika. Le­jo­nen tog sig ut i när­he­ten av sta­den Ko­ma­ti­po­ort. Parkvak­ter ja­ga­de i går le­jo­nen med be­döv­nings­va­pen med hopp om att de skul­le kun­na åter­fö­ras.

– De är i soc­ker­rörs­fäl­ten nä­ra grän­sen till Moçam­bi­que, sa­de ta­les­per­so­nen Rey­nold Tha­ku­li.

2015 rym­de le­jo­net Syl­ve­s­ter ge­nom att krav­la sig un­der par­kens elekt­ris­ka stäng­sel, och kun­de fång­as först ef­ter en tre vec­kor lång jakt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.