Po­li­sen ri­ver mi­grant­lä­ger

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■FRANK­RI­KE. Frans­ka myn­dig­he­ter har ut­rymt ett tält­lä­ger i nor­ra Pa­ris, som va­rit hem för om­kring tu­sen mi­gran­ter från Af­gha­nis­tan och Su­dan.

De bo­en­de har levt un­der påv­ra för­hål­lan­den mel­lan tungt tra­fi­ke­ra­de vägar. Det im­pro­vi­se­ra­de läg­ret lig­ger all­de­les bred­vid ett an­nat flyk­ting­bo­en­de som in­rät­ta­des i hös­tas för att in­hy­sa asyl­sö­kan­de som ti­di­ga­re bott på ga­tan.

– Re­ge­ring­en kom­mer att flyt­ta oss till bygg­na­der. Jag vet in­te var, men det är okej, sä­ger Said, som sä­ger att han so­ver på ga­tan. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.