Mi­li­tär stöt­tar vid ex­tre­ma vat­ten­flö­den

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■Kraf­ti­ga regn har gjort att många flo­der och sjö­ar har sväm­mat över i den ka­na­den­sis­ka pro­vin­sen Que­bec. Över 1 600 mi­li­tä­rer har kal­lats in för att hjäl­pa de bo­en­de att skyd­da sig från vat­ten­mas­sor­na.

Bo­en­de stap­lar sand­säc­kar i tu­sen­tal för att stop­pa vatt­nets fram­fart i de värs­ta över­sväm­ning­ar­na i lan­det på 50 år.

Om­kring 2 500 hus i Que­bec, och 300 i On­ta­rio, har re­dan vat­ten­fyllts. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.