I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■EU. Tan­kes­med­jan EPC håller se­mi­na­ri­um i Brys­sel om kon­se­kven­ser­na av det frans­ka pre­si­dent­va­let.

■■USA. Ar­tis­ten Prin­ce’s sys­kon i rät­ten an­gå­en­de arvs­tvist.

■■INVANDRING. Del­mis se­mi­na­ri­um om in­vand­ring­ens kon­se­kven­ser.

■■GÄNGBROTT. Riks­dags­se­mi­na­ri­um om hur sam­häl­let ska mö­ta den nya gäng­kri­mi­na­li­te­ten med Kri­mi­nal­vår­dens gd Nils Öberg.

■■RAPPORT. SKL:S eko­no­mi­rap­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.