10 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Styr­björn

namns­dag. Es­björn är fornnor­diskt och en om­bild­ning av As­björn, där as be­ty­der gud. Es­björn står in­ristat på run­ste­nar men har ald­rig va­rit van­ligt. Cir­ka 1 700 bär nam­net, om­kring 500 har det som till­tals­namn. Styr­björn är fornnor­diskt och be­ty­der tro­li­gen ”den björn som in­te går att sty­ra”, el­ler ”den stri­di­ge björn”. Nam­net fö­re­kom på run­ste­nar men var se­dan obru­kat i hund­ra­tals år in­nan det åter togs upp på 1800-ta­let. Om­kring 400 per­so­ner he­ter Styr­björn, cir­ka 150 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.