Svensk­mål bakom Washing­tons ut­jäm­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - LISA ABRA­HAMS­SON TT

Det blir en di­rekt av­gö­ran­de sjun­de match i kam­pen om en se­mi­fi­nal­plats i Stan­ley Cup­slut­spe­let. Washing­ton vann med 5–2 bor­ta mot Pitts­burgh – med tre svensk­mål.

André Bur­a­kov­sky blev två­måls­skytt. Först gjor­de svens­ken vik­ti­ga 2–0 drygt sex mi­nu­ter in i and­ra pe­ri­o­den, se­dan slog han oas­si­ste­rad till med 5–0 med knappt sju mi­nu­ter kvar av mat­chen. Han är nu up­pe i tre mål un­der Nhl­slut­spe­let.

– Det är hur ro­ligt som helst att spe­la med Nick­las (Bäck­ström). Han är en världs­spe­la­re, en av de bäs­ta i he­la li­gan på att le­ve­re­ra puc­kar, sä­ger Bur­a­kov­sky till Af­ton­bla­det ef­ter mat­chen.

Washing­tons trä­na­re Bar­ry Trotz flyt­ta­de in­för för­ra mat­chen – som Washing­ton ock­så vann – upp Bur­a­kov­sky till förs­ta­ked­jan.

Ked­je­kam­ra­ten Nick­las Bäck­ström gjor­de sitt sjät­te mål un­der slut­spe­let med ba­ra se­kun­der­na spe­la­de av tred­je pe­ri­o­den. In­nan dess ha­de han även stått för en mål­gi­van­de pass­ning till TJ Os­hie i nu­me­rärt över­läge vid mat­chens förs­ta mål.

– Det var helt klart vår bäs­ta match i se­ri­en. Vi spe­la­de tajt och låg på dem tätt, så de in­te fick myc­ket ut­rym­me alls, sä­ger ”Bäc­kis” till Af­ton­bla­det.

Washing­ton ledde med kla­ra 5–0 in­nan Pitts­burgh kun­de kont­ra med två snab­ba mål i tred­je pe­ri­o­den. Men det räck­te in­te för det re­ge­ran­de mäs­tar­la­get. Nu vän­tar en av­gö­ran­de, sjun­de, match på hem­ma­plan nat­ten till tors­dag, svensk tid.

– Vi har ing­et att för­lo­ra, det är ba­ra att för­sö­ka slapp­na av och ha kul, sä­ger Bäck­ström till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.