Sve­ri­ges älds­ta blog­ga­re fi­ra­de 105 år

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE: känd från bland an­nat do­ku­men­tär­film Li­vet bör­jar vid hund­ra, har fi­rat sin 105-års­dag.

”I dag har jag fått frå­gan om hur det känns att bli 105 år i mor­gon. Jag har in­te känt ef­ter och tror in­te att jag ge­nom­går nå­gon stör­re för­änd­ring”, skri­ver Carlsson i ett blog­gin­lägg, där hon ock­så var­nar för att fö­del­se­dags­ka­la­set ris­ke­rar att bli en smu­la stö­kigt, då sto­lar­na in­te räc­ker till.

Vi­da­re be­rät­tar Carlsson att en ut­hyr­nings­fir­ma har er­bju­dit gra­tis li­mousi­ne­skjuts till den re­stau­rang där hon och hen­nes släkt ska äta fö­del­se­dags­mid­dag.

Blog­gens kom­men­tarsfält är fyllt av gra­tu­la­tio­ner och Carlsson skri­ver att hon även har fått grat­tis­kort på pos­ten. (TT) Blog­ga­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.