Nic­ki Mi­naj be­ta­lar fans col­le­geav­gif­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: lo­va­de i hel­gen på Twit­ter att be­ta­la för si­na fans col­le­geav­gif­ter och and­ra kost­na­der för ut­bild­ning, rap­por­te­rar USA To­day. Men ba­ra om de kun­de vi­sa be­vis på skol­gång och bra be­tyg.

Rap­stjär­nan in­led­de lör­dags­kväl­len med en an­nan täv­ling som fick en föl­ja­re att frå­ga om Mi­naj kun­de be­ta­la col­le­geav­gif­ten. Stjär­nan star­ta­de då täv­ling­en om skol­av­gif­ten och fle­ra fans twee­ta­de in si­na be­tyg till hen­ne. Ett tret­ti­o­tal stu­den­ter fick svar från stjär­nan och upp­ma­na­des att skic­ka si­na kon­to­upp­gif­ter i di­rekt­med­de­lan­den.

Strax ef­ter mid­natt stop­pa­des täv­ling­en, men Mi­naj skrev på Twit­ter att det kan bli en till täv­ling i fram­ti­den.

”Låt mig be­ta­la i mor­gon och se­dan se om jag har någ­ra peng­ar kvar”, skrev hon i ett in­lägg. (TT)

Bild: EVAN AGOSTINI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.