FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

VÅGRÄTT: 1. Kon­ka 7. Cir­kel­runt spår i ba­na 8. Of­ta på fat 9. Hon är stark 11. Bör­jar all­tid re­san med 12. Sats 13. Stre­ta 16. Mild­rar 18. För­stär­ker in­te 20. Har du er­satt 21. Här bru­kar man klub­ba 22. Bo 23. Hund­typ LODRÄTT: 1. Åker vis­sa på 2. Av­del­ning 3. Till än­da 4. La­ga­des 5. Ko­ma­ten 6. Knappt 60 cm 10. Den har många som mål 14. Li­tet rov­djur 15. Skå­dis-pam 17. Psy­ke 19. Je­ans­sort 22. Ef­ter en Oscar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.