Brand i bygg­nad nä­ra Sca­nia

Hallands Nyheter - - Varberg -

HIMLE: En mind­re bygg­nad för­stör­des i sam­band med en gräs­brand på fre­da­gen. Vid nio på kväl­len lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten i Tvåå­ker och en styr­ka från Var­berg ut till Himle. Bran­den ha­de star­tat i när­he­ten av Sca­ni­as tält och asyl­bo­en­det Björk­går­den.

– Det har brun­nit i ve­ge­ta­tio­nen och en mind­re bygg­nad, sä­ger Niklas Ro­sen­gård vid rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad.

Rädd­nings­tjäns­ten ha­de in­te nå­gon upp­gift på vad det var för bygg­nad som ha­de för­störts i bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.