För­sök­te stjä­la kop­par från el­bo­lag

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Nat­ten till tors­da­gen för­sök­te en el­ler fle­ra okän­da gär­nings­män bry­ta sig in i ett för­råd, där det för­va­ra­des kop­par, som till­hör Var­berg Ener­gi. De ha­de klippt upp ett hål i ett sta­ket på Väst­kust­vä­gen för att ta sig in på om­rå­det. Ut­an­för för­rå­det ska det, en­ligt po­li­san­mä­lan, ha le­gat kvar en ko­fot. Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som för­sök till stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.