Åta­las för döds­hot och miss­han­del

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man i 35-års­ål­dern åta­las för miss­han­del och ola­ga hot. Det var i bör­jan av mars som man­nen, en­ligt åta­let, gav sig på en an­nan man med slag mot både hu­vud och över­kropp. Han ska dess­utom ha ho­tat ho­nom till li­vet, vil­ket gör att han ock­så åta­las för ola­ga hot.

Ut­ö­ver mål­sä­gan­de finns ock­så två vitt­nen som styr­ker att miss­han­deln har ägt rum.

Den miss­tänk­te man­nen ne­kar till al­la an­kla­gel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.