Jät­te­lik ut­press­ning­s­at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VÄRL­DEN. En rad sju­hus i Stor­bri­tan­ni­en drab­ba­des i går av en It-at­tack med ut­press­nings­vi­rus. Akut­fall omdi­ri­ge­ra­des till and­ra sjuk­hus och pla­ne­ra­de ope­ra­tio­ner ställ­des in.

At­tac­ken har ut­förts med så kal­lad ”ransom­wa­re”, da­tor­vi­rus som lå­ser da­to­rer ge­nom att kryp­te­ra in­ne­hål­let på hård­dis­kar­na tills en lö­se­sum­ma har be­ta­lats.

Lik­nan­de rap­por­ter kom från län­der över he­la värl­den – även Sve­ri­ge. I ett press­med­de­lan­de skri­ver Tim­rå kom­mun att ”fler­ta­let da­to­rer … an­gri­pits av vi­rus”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.