Fäng­el­se för ”Kap­ten Ynk­rygg”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■ITALIEN. Cos­ta Con­cor­di­as be­fäl­ha­va­re Fran­ce­sco Schet­ti­no – ”Kap­ten Ynk­rygg” för he­la om­värl­den – ska av­tjä­na 16 år i fäng­el­se. Det slår Ita­li­ens högs­ta dom­stols­in­stans fast.

4 229 per­so­ner fanns om­bord när kryss­nings­far­ty­get gick på grund ut­an­för ön Gig­lio i Me­del­ha­vet 2012. 32 per­so­ner om­kom i olyc­kan.

Schet­ti­no för­kla­ra­des skyl­dig till vål­lan­de till an­nans död och för att ha över­gett skep­pet in­nan samt­li­ga pas­sa­ge­ra­re och he­la be­sätt­ning­en läm­nat skep­pet. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.