En död i ebo­la-ut­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■KON­GO-KINSHASA. Ett ut­brott av den fruk­ta­de blö­da r fe­bern ebo­la har be­kräf­tats i Kon­go-k in s ha­sa, en­ligt Världs häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen( W HO ).

WHO fick upp­gif­ter­na om ett be­kräf­tat ebo­la­döds­fall av kon­go­le­sis­ka myn­dig­he­ter i tors­dags. Den smit­ta­de per­so­nen be­fann sig i ett av­läg­set skogs­om­rå­de i nord­öst­ra Kon­go-kinshasa.

En­ligt lan­dets hälso­de­par­te­ment har nio per­so­ner i Bas-ue­le­pro­vin­sen in­sjuk­nat i blö­dar­fe­ber. En av dem, som har tes­tats po­si­tivt för ebo­la, av­led se­na­re. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.