Poj­kar svårt brän­da på tåg

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■DANMARK. Två poj­kar har bränn­ska­dats svårt ef­ter att ha ta­git sig upp på ta­ket på ett gods­tåg i Kö­pen­hamn.

Dansk po­lis har pra­tat med en tred­je poj­ke som tros ha va­rit med vid hän­del­sen i tors­dags kväll.

– De har på ett el­ler an­nat sätt rört vid en kon­takt­led­ning och bli­vit svårt brän­da, sä­ger po­li­sens vakt­ha­van­de Hen­rik Moll.

Hög­spän­ning­en i kon­takt­led­ning­ar kan va­ra död­lig. Än­då hän­der det re­gel­bun­det att obe­hö­ri­ga tar sig in på ban­om­rå­den och ska­das av så­da­na led­ning­ar. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.