Ex­plo­sion vid post­kon­tor i Rom

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■ITALIEN. Minst en ex­plo­sion har in­träf­fat vid ett post­kon­tor i cen­tra­la Rom. Det finns inga upp­gif­ter om att män­ni­skor kom­mit till ska­da och bil­der från plat­sen ty­der in­te på någ­ra stör­re ma­te­ri­el­la ska­dor.

En­ligt ita­li­ens­ka me­di­er ska det rö­ra sig om två ex­plo­sio­ner, möj­li­gen or­sa­ka­de av brev­bom­ber el­ler hem­ma­gjor­da spräng­äm­nen, som in­träf­fat vid par­ke­ring­en ut­an­för post­kon­to­ret. (Tt-reu­ters)

FOTO: MAS­SI­MO PERCOSSI/AP

Po­li­ser un­der­sö­ker plat­sen för ex­plo­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.