Sprit­bus­sar fast­nar i kon­trol­ler

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Tull­ver­kets och po­li­sens sats­ning på att stop­pa il­le­gal in­smugg­ling av al­ko­hol med buss har gett re­sul­tat.

– Vi har kart­lagt en kär­na av 16 bus­sar och bo­lag, främst från öst- och väst­kus­ten, som kör de här il­le­ga­la trans­por­ter­na som vi kal­lar sprit­bus­sar. Nu är vi ne­re på ett par styc­ken som en­vi­sas med att fort­sät­ta men vi är på god väg att få bort dem, sä­ger Lars Bäck­ström, chef för gräns­skydds­en­he­ten i söd­ra Sve­ri­ge.

Hit­tills i år har 110 000 li­ter al­ko­hol be­slag­ta­gits och 566 per­so­ner har lag­förts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.