Bar­na­mör­da­re i Tai­wan dömd

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■TAI­WAN. En man i Tai­pei som hals­högg en för ho­nom okänd treå­rig flic­ka på gatan i mars i fjol har dömts till livs­tids fäng­el­se. Han har er­känt sig skyl­dig till då­det som choc­ka­de Tai­wan.

Åkla­gar­na har kal­lat mor­det ”ex­tremt kall­blo­digt” och an­såg att man­nen skul­le dö­mas till dö­den. Men do­ma­ren sä­ger att man­nen i stäl­let ska lå­sas in på livs­tid ef­tersom han har en psy­kisk stör­ning.

Ef­ter att flic­kan dö­dats gick män­ni­skor ut på ga­tor­na och kräv­de döds­straff för gär­nings­man­nen. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.