ARN: Ska be­ta­la för färg­fläck på kra­gen

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LILJENBERG 031-62 42 14 an­na.liljenberg@gp.se

Skjort­kra­gen blev miss­fär­gad när kvin­nan gjor­de sling­or och fläc­ken gick in­te att få bort.

Kvin­nan gjor­de fo­li­es­ling­or hos fri­sö­ren och för­klä­det hon fått för att täc­ka klä­der­na un­der be­hand­ling­en täck­te in­te he­la kra­gen på skjor­tan. När hon kom hem upp­täck­te hon att skjor­tan bli­vit blekt/miss­fär­gad. Hon läm­na­de in den på kem­tvätt, men skjor­tan för 1 000 kro­nor som hon köpt två vec­kor ti­di­ga­re, blev in­te ren.

Kvin­nan kräv­de fri­sö­ren på 900 kro­nor.

Fri­sö­ren mot­sat­te sig kra­vet. Hon sä­ger att hon in­te or­sa­kat nå­gon färg­fläck på skjor­tan och att al­la kun­der får en hand­duk som är in­stop­pad i kra­gen och en kap­pa.

ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, har tit­tat på bil­der på skjor­tan och det fram­går att det finns en rosa­fär­gad fläck vid kra­gen. Den har upp­kom­mit vid sling­ning­en. Fri­sö­ren re­kom­men­de­ras be­ta­la 900 kro­nor till kvin­nan ef­tersom en nä­ringsid­ka­re är skyl­dig att er­sät­ta ska­dor som upp­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.