”Fo­kus lig­ger på Bo­is”

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Trå­ki­ga Var­berg”. Så be­skrevs Bo­is av Christian Järd­ler, trä­na­re i IFK Vär­na­mo, in­för se­ri­estart. – Mitt fo­kus lig­ger på Bo­is. Vad mot­ståndar­trä­na­ren tyc­ker och tän­ker är jag in­te så no­ga med, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Christian Järd­lers ut­ta­lan­den i Vär­na­mo Nyheter rin­ner allt­så av Bo­is-trä­na­ren som sä­ger att det in­te ger ex­tra tändväts­ka.

– Nej, det vet jag in­te. Det är svårt att sva­ra på. Jag för­sö­ker för­be­re­da la­get för en max­i­mal in­sats, och lyc­kas vi med det kom­mer Vär­na­mo få det svårt.

SMÅLÄNNINGARNA riv­star­ta­de med 9-2 och sex po­äng på de två förs­ta om­gång­ar­na. Men sen har de bli­vit mänsk­li­ga­re. Nu har de lå­nat hem Gent­rit Ci­ta­ku från IFK Norr­kö­ping.

– De har ska­pat jät­te­myc­ket mål­chan­ser och har en bra of­fen­siv.

Det är strax över tio mil till Finn­vedsval­len. Men glöm allt vad der­by he­ter.

–Det spararv i till Fal­ken bergs­mat­chen, me­nar Wå­le­mark.

DET ÄR ÄN­DÅ start­skot­tet på en matchtät vec­ka.

– Det är tre mat­cher som vän­tar och vi har gjort allt för att få spe­lar­na pig­ga och aler­ta. Vi vet att det blir tufft när­mas­te ti­den, och al­la spe­la­re kom­mer be­hö­vas. Jag hop­pas att de som får chan­sen tar den. Hur är sta­tu­sen med Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryrs ljums­kar?

– Vi har en sista trä­ning på lör­dag, så vi får hop­pas att han är re­do för spel. (Oli­ver) Sil­ver­holts fot blir bätt­re och bätt­re, men det är nå­gon dag för ti­digt in­nan vi vet till 100 pro­cent.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

MATCHTÄTT. Jör­gen Wå­le­mark och Var­bergs Bo­is har tre mat­cher på en vec­ka. Först ställs man mot IFK Vär­na­mo på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.