HK Var­berg vär­var bjäs­sen från Drott

Hallands Nyheter - - Sporten - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

HK Var­berg för­stär­ker sin trupp med 100 ki­lo tunge Filip Be­rentsen. Dess­utom för­läng­er Rasmus Hess­low.

Var­berg har snart spi­kat sin trupp. Se­nas­te till­skot­tet he­ter Filip Be­rentsen och kom­mer när­mast från HK Drott.

Det är en 24-årig väns­ter­nia, två me­ter lång och 100 ki­lo tung.

– Det är en spe­la­re som vi haft ögong­en på en läng­re tid. Han har väl­digt bra stor­lek som väns­ter­nia, en spän­nan­de spe­la­re, sä­ger HK Var­bergs trä­na­re Has­se Karls­son.

Han kom­mer tam­pas med Da­ni­el Lind­gren och Char­les Eli­as­son på den po­si­tio­nen. Den gång­na sä­song­en fick Be­rentsen skralt med spel­tid i bot­ten­la­get Drott.

– De­ras ku­ban (Yos­da­ny Ri­os Bal­lard) gick fö­re stör­re de­lar av sä­song­en plus att han ha­de ax­el­pro­blem. Men i vår om­giv­ning tror vi att han kan ta yt­ter­li­ga­re steg, sä­ger Has­se Karls­son.

Det är ock­så klart att Rasmus Hess­low fort­sät­ter i klub­ben.

– En var­bergskil­le och bra spe­la­re, en kri­ga­re och käm­pe som all­tid ger allt, kom­men­te­rar Karls­son.

Där­med är trä­na­ren nöjd med sin uppställning från nio me­ter. Kvar­står gör att hit­ta en back up till Jo­nat­han Ty­ge­sen på hö­ger­kan­ten och möj­ligt­vis en ny mål­vakt.

När det gäl­ler Mat­ti­as Roth har man in­te kom­mit när­ma­re en för­läng­ning.

Bild: RO­GER LARS­SON

KLAR. Filip Be­rentsen, 24 år, spe­lar för HK Var­berg kom­man­de sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.