Be­svi­ken trä­na­re ef­ter Lil­la Träslöv-för­lust

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4 HAL­LAND: Lil­la Träslöv kom in­te alls upp i ni­vå i hem­ma­mat­chen mot Tölö och fick följakt­li­gen se sig be­seg­ra­de med 0–1 (0–1).

– Vi går runt och tyc­ker synd om oss själ­va och tit­tar på al­la and­ra i la­get istäl­let för att age­ra själ­va. Då vin­ner man inga mat­cher, kon­sta­te­ra­de Lil­la Träslövs trä­na­re Glenn Lars­son.

Tölö gjor­de mat­chens en­da mål i mit­ten av förs­ta halv­lek ef­ter en pass­ning snett in­åt bak­åt som gav öp­pet mål.

– Det är ing­en mål­chans egent­li­gen, men vi lå­ter en spe­la­re kom­ma runt på väns­ter­kan­ten och slå pass­ning­en till må­let. Otro­ligt klan­tigt, fortsatte Lars­son.

Här­näst vän­tar bor­t­a­match mot Håff. Då krävs det en bätt­re in­sats om Lil­la Träslöv ska ta någ­ra po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.