Kom­for­ta­bel svensk se­ger mot Italien

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Förs­ta­ked­jan och nye bac­ken Philip Holm, Väx­jö, vi­sa­de vägen när Tre Kro­nor kros­sa­de Italien i ishockey-vm med 8–1. Vm-de­bu­tan­ten Holm sköt ett mål och spe­la­de fram till två me­dan förs­ta­ked­jan stod för två mål.

SVE­RI­GE ITALIEN 8 1

Tack va­re se­gern klev Tre Kro­nor, med en match mer spe­lad, för­bi USA och Lettland upp på and­ra plats bakom Ryss­land.

Sve­ri­ge spe­lar näs­ta match mot Danmark på sön­dag och då är det tänkt att Hen­rik Lun­dqvist kli­ver in mel­lan stol­par­na. Den svens­ke stjärn­mål­vak­ten lan­dar i Köln på lör­dags­mor­go­nen och trä­nar se­dan med la­get mitt på da­gen.

Mind­re än 18 tim­mar ef­ter går­da­gens mål­mäs­sigt taj­ta till­ställ­ning mot Lettland, svensk 2–0-se­ger, var det dags för en ny Vm-match för Tre Kro­nor i Lanx­ess Are­na i Köln.

MÖ­TET MED GRUPPJUMBON och ny­kom­ling­en Italien var en chans att få fart på mål­skyt­tet och ked­jor­na bakom förs­ta­ked­jan med Victor Rask, Eli­as Lind­holm och Gabri­el

Lan­de­skog som ha­de gjort sju av Sve­ri­ges 13 Vm-mål.

Men det var den som vi­sa­de vägen igen – till­sam­mans med Philip Holm, Väx­jö­bac­ken som gjor­de Vm-de­but mot Lettland.

Victor Rask prick­sköt snyggt 1–0 bakom ita­li­ens­ke mål­vak­ten Fre­de­ric Clou­ti­er ef­ter 3.24. Det var and­ra må­let och sjun­de po­äng­en för Vm-la­gets po­äng­kung.

Philip Holm slog se­dan in 2–0 se­dan han på­pass­ligt hål­lit sig fram­me på en sar­gre­tur se­dan Wil­li­am Ny­lan­der först skju­tit.

DET VAR HOLMS förs­ta Vm-mål och and­ra full­träff i lands­la­get.

Se­dan Italien re­du­ce­rat i nu­me­rärt över­läge i bör­jan av and­ra pe­ri­o­den, Gio­van­ni Mo­ri­ni, no­te­ra­des Holm ock­så för en as­sist för fram­spel­ning­en till back­kol­le­gan Jo­nas Brodins 3–1 i mit­ten av mat­chen.

I den tred­je pe­ri­o­den flög svens­kar­na ifrån även mål­mäs­sigt och hit­ta­de rätt fem gång­er.

– Det var jät­teskönt att få ut­del­ning till slut i tred­je pe­ri­o­den. Sett över 60 mi­nu­ter gör vi myc­ket bra, sä­ger för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg till C Mo­re.

Eli­as Lind­holms 4–1 var hans fem­te mål i tur­ne­ring­en. Li­nus Omark, Carl Kling­berg och Jo­el Eriks­son Ek hit­ta­de ock­så rätt. För de två sist­nämn­da var det förs­ta må­len i VM.

John Kling­berg fast­ställ­de 8–1.

Bild: JANERIK HENRIKSSON

IGEN OCH IGEN OCH IGEN. Sve­ri­ge fick må­ljub­la åt­ta gång­er mot Italien.

Bild: JO­EL MARKLUND

FULL FART FRAM­ÅT. Sve­ri­ges Wil­li­am Ny­lan­der och Ita­li­ens Mar­kus Gan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.