Mo­naco - Lil­le

Hallands Nyheter - - Sporten -

Le­o­nar­do Jar­dims unga och ta­lang­ful­la Mo­naco lyc­ka­des in­te rå på Ju­ven­tus i Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­na­len, men mo­ne­gas­ker­na har fort­fa­ran­de al­la möj­lig­he­ter att av­slu­ta sä­song­en med ett re­jält se­ger­fi­ran­de. Mo­naco le­der Li­gue 1 med tre po­äng fö­re PSG, och har dess­utom en match mind­re kvar att spe­la, när Lil­le nu kom­mer på be­sök. Mo­naco har in­te tap­pat po­äng se­dan feb­ru­a­ri i li­ga­spe­let och kan kopp­la ett järn­grepp om ti­teln vid se­ger på sön­dags­kväl­len.

I mor­gon 21.00, TV3 Sport

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.