Ny se­rie om An­ne på Grön­kul­la

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

De äls­ka­de böc­ker­na om för­äld­ra­lö­sa An­ne på Grön­kul­la fil­ma­ti­se­ra­des på 1980-ta­let. Nu kom­mer en ny se­rie om den tapp­ra flic­kan, som trots um­bä­ran­den skul­le för­änd­ra li­vet för många. Hand­ling­en, ut­spe­lar sig på den ka­na­den­sis­ka ön Prin­ce Ed­ward Is­land i slu­tet av 1800ta­let. Tret­ton­å­ri­ga An­ne Shir­ley (Amy­beth Mcnul­ty) har haft en våld­sam upp­växt på oli­ka bar­noch fos­ter­hem. Av miss­tag skic­kas hon till ett åld­ran­de sys­kon­par.

NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.