Dags för pa­ren att fat­ta ett be­slut

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Un­der fy­ra in­ten­si­va vec­kor har de tre äk­ta pa­ren i ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet” va­rit med om mer än vad många par hin­ner upp­le­va un­der fle­ra år. Nu är det dags för be­slu­tet: vill de fort­sät­ta att va­ra gif­ta?

SVT1 21.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.