Här är skri­ben­ter­na bakom min­nes­ru­nor­na

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Dag­li­gen dör män­ni­skor och läm­nar ett ef­ter­mä­le. I do­ku­men­tär­fil­men ”Obit” får vi föl­ja de hän­giv­na skri­ben­ter som ser till att göra av­lid­na män­ni­skors be­rät­tel­ser rätt­vi­sa ge­nom att skri­va tid­ning­ar­nas min­nes­ru­nor. Vi föl­jer med i ar­be­tet på New York Ti­mes och vi får ta del av över­gri­pan­de ex­i­sten­ti­el­la frå­ge­ställ­ning­ar. Re­gis­sör är Va­nes­sa Gould.

VI­APLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.