Mu­si­kens kraft hjäl­per de­men­ta

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Do­ku­men­tä­ren ”Ali­ve in­si­de – mu­si­ken och min­net” skild­rar när mu­si­ken får ta över där me­di­ci­ner­na in­te räc­ker till. Tit­tar­na får se hur män­ni­skor som li­der av min­nes­för­lust hjälps av ut­vald mu­sik.

SVT2 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.