Min­nen från mu­sik­vi­de­ons tid

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I do­ku­men­tä­ren ”Mo­ney for not­hing” be­rät­tas mu­sik­vi­de­ons histo­ria, med allt från The Be­at­les till Bru­ce Spring­s­teen. Det blir både lju­va min­nen och spek­ta­kel från mu­sik­vi­de­ons barn­dom.

SVT2 20.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.