Gu­nil­la Röör om ci­vil­ku­rage

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Gu­nil­la Röör är ak­tu­ell i pjä­sen ”Bort­förd vid mid­natt”, om Hans Lit­ten som dog i kon­cent­ra­tions­läg­ret Da­chau, på Rikste­a­tern i Stock­holm. Pek­ka He­i­no in­ter­vju­ar hen­ne i ”Go’kväll”.

SVT1 18.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.