13 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Lin­nea och Linn namns­dag. Lin­nea är ett ge­nom­svenskt namn, som kom­mer av Carl von Lin­nés la­tins­ka fa­mil­je­namn Lin­naeus. Om­kring 73 000 bär nam­net, cir­ka 14 000 har Lin­nea som till­tals­namn el­ler förs­ta för­namn. Linn kom­mer från Nor­ge och är tro­li­gen en kort­form av Lin­nea, el­ler Lin­da av det tys­ka or­det lind som be­ty­der mjuk el­ler späd. Cir­ka 15 000 he­ter Linn, om­kring 12 000 kal­las så. 25 per­so­ner bär ef­ter­nam­net Linn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.