Fak­ta: Tour

Bewi Bi­ke On

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Sam­lar in peng­ar till väl­gö­ran­de än­da­mål ge­nom att ord­na cy­kel­lopp runt om i Nor­den.

* Un­der 2016 sam­la­de de in drygt 120 000 kro­nor.

* I år lig­ger fo­kus på att sam­la in peng­ar till Tu­vas dag, som ar­ran­ge­rar ro­li­ga sa­ker för can­cer­drab­ba­de barn, och Tre ska bli noll, som ar­be­tar mot sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn.

* Hu­vud­spon­sor är fö­re­ta­get Bewi, sin till­ver­kar för­pack­ning­ar och bygg­nads­i­so­le­ring. Lop­pen går of­tast mel­lan stä­der där de har verk­sam­het. I Var­berg har de ett kon­tor.

Bild: TOBIAS SVENS­SON

TU­VAS PAP­PA. Andre­as Jo­hans­son var en av dem som cyk­la­de från Möln­dal till Var­berg och sam­la­de in minst 50 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.