Fler per­so­ner slog sön­der bil

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: På lör­dags­ef­ter­mid­da­gen var det folk­fest med in­bjud­na po­li­ser på Slo­a­lyc­kan. Se­na­re på nat­ten slog fle­ra per­so­ner sön­der en bil i om­rå­det.

Kloc­kan var ett nat­ten mot sön­da­gen när po­li­sen lar­ma­des om ska­de­gö­rel­sen. Ett vitt­ne ring­de in och berättade att fle­ra per­so­ner var i full färd med att slå sön­der en bil som stod par­ke­rad på Ut­marks­vä­gen. Po­li­sen be­gav sig till plat­sen och kun­de kon­sta­te­ra att fram­ru­tan till bi­len var ska­dad.

Äga­ren kon­tak­ta­des och det skrevs en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se. Ing­en per­son har gri­pits för ska­de­gö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.