CDU tar över tyskt S-fäs­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. De förs­ta val­lo­kals­un­der­sök­ning­ar­na i går kväll vi­sa­de att för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kels CDU går mot en över­ty­gan­de vinst i Tysklands folk­ri­kas­te del­stat Nordrhe­in-west­fa­len.

Krist­de­mo­kra­tis­ka CDU ökar kraf­tigt från 26,3 pro­cent i för­ra va­let till 34,5 pro­cent, en­ligt en val­lo­kals­un­der­sök­ning från tv-ka­na­len ARD.

Sam­ti­digt gör so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SPD ett rik­tigt då­ligt val och för­lo­rar mak­ten över den sto­ra och vik­ti­ga del­sta­ten. Ard-un­der­sök­ning­en vi­sar ett tapp från 39,1 pro­cent till 30,5 pro­cent av rös­ter­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.