Risk­fyllt att sur­fa vid rat­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKOR. Sing­e­lo­lyc­kor och påkör­ning av for­do­net fram­för är de van­li­gas­te olycks­ty­per­na om du äg­nar dig åt mo­bi­len el­ler and­ra ap­pa­ra­ter un­der kör­ning – så kal­lad ratt­sur­f­ning.

Upp­gif­ter­na finns i en ny rap­port från Trans­port­sty­rel­sen. Den byg­ger på 323 tra­fi­ko­lyc­kor i Sve­ri­ge mel­lan 2013 och 2015 och un­der förs­ta halv­å­ret i fjol där ratt­sur­f­ning har kun­nat på­vi­sas.

Av des­sa var sam­man­lagt tre fjär­de­de­lar sing­e­lo­lyc­kor och upp­hin­nan­de­o­lyc­kor, 122 re­spek­ti­ve 119 styc­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.