KÄRLEKSLÅS DROG IN MIL­JO­NER.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hur pop­pis kan det va­ra med be­gag­na­de häng­lås, ut­an nyck­lar? Gans­ka, vi­sa­de det sig, när mäng­der av ”kärlekslås” bjöds ut på auk­tion i Pa­ris. 250 000 eu­ro, 2,4 mil­jo­ner kro­nor, fick man in to­talt på väl­gö­ren­het­s­e­ve­ne­mang­et.

Kär­lekslå­sen är en flu­ga som på­gått i fle­ra år. Mil­jo­ner män­ni­skor har fäst lås vid bro­ar, och kas­tat nyck­lar­na i vatt­net, för att ma­ni­fe­ste­ra sin kär­lek. Men i Frank­ri­kes hu­vud­stad har lå­sen bli­vit så många att tyng­den fått bro­ar att krac­ke­le­ra. Där­för ploc­kas de ner, och ut­val­da lås sål­des i lör­dags till för­mån för mi­gran­ter. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.