Över 100 dö­da i ko­le­ra i Je­men

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JE­MEN. 115 män­ni­skor har dött i ett ko­le­ra­ut­brott i Je­men. Det har satt hård press på de sjuk­hus som fort­fa­ran­de fun­ge­rar. Mer än 8 500 per­so­ner tros ha in­sjuk­nat se­dan den 27 april.

– Vi står nu in­för ett all­var­ligt ut­brott av ko­le­ra, sä­ger Do­mi­nik Still­hart, ope­ra­tiv chef vid In­ter­na­tio­nel­la Rö­da­kors­kom­mit­tén.

För­u­tom det på­gåen­de kri­get, som hit­tills krävt över 8 000 döds­of­fer, ho­tas lan­det även av en svält­ka­ta­strof. (TT-AFP)

FOTO: HANI MOHAMMED/AP/ARKIV

Pa­ti­en­ter som miss­tänks ha ko­le­ra vår­das på ett sjuk­hus i Sa­naa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.