Cyklar ris­kab­la för ton­å­ring­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TRA­FIK. Långt fler ton­å­ring­ar ska­dar sig på mo­pe­der och cyklar än när de sit­ter i bil el­ler and­ra for­don, en­ligt ny sta­tistik från för­säk­rings­bo­la­get If. Mel­lan 2011 och 2015 blev 1 076 ton­å­ring­ar i åld­rar­na 14–17 år mått­ligt el­ler all­var­ligt ska­da­de när de kör­de mo­ped. Un­der sam­ma pe­ri­od ska­da­des 1 039 ton­å­ring­ar när de satt på cy­kel.

Långt färre, to­talt 417 ton­å­ring­ar, ska­da­des som fot­gäng­a­re el­ler i sam­band med olyckor när de fär­da­des som pas­sa­ge­ra­re i and­ra fort­skaff­nings­me­del, ex­em­pel­vis bi­lar el­ler bus­sar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.