I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Fe­de­ral ap­pel­la­tions­dom­stol grans­kar be­slut att bloc­ke­ra pre­si­dent Do­nald Trumps in­re­se­för­bud.

■■EU. Utri­kesmi­nist­rar­na möts i Brys­sel.

■■DOM. Två män som miss­tänks lig­ga bakom saj­ten Swe­fil­mer åta­lats för bland an­nat brott mot upp­hovs­rättsla­gen.

■■RÄTTEGÅNG. Ar­bo­ga­fal­let fort­sät­ter kring ”om­stän­dig­he­ter­na kring 42­åring­en och ex­ma­kens re­la­tion” och ”stämp­ling­ar­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.