Li­te om: An­ders Södergren

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 40 år den 17 maj. * Gör: Har just av­slu­tat en lång ski­dåkar­kar­riär. Job­bar som spon­sor­coach på skid­för­bun­det. Bli­van­de tv-ex­pert un­der vin­ter-os 2018. * Främs­ta me­ri­ter: Vm-sil­ver 50 km, 2003, Vm-sil­ver ski­athlon 30 km, 2009. Os-guld i sta­fett, 2010. Tre världs­cup­seg­rar. 17 in­di­vi­du­el­la Sm-guld. * Ut­mär­kel­ser i ur­val: Kung­ens me­dalj i 8:e stor­le­ken i hög­blått band 2010, Svens­ka Dag­bla­dets bragd­guld till­sam­mans med sta­fett­la­get 2011. * Bor: I Ös­tersund. * Fa­milj: Gift med Li­sa, dött­rar­na Ju­lia, 8 och Jo­li­ne, snart 5. * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Jag le­der en kic­koff ne­re i Falun pre­cis in­nan, och jag har in­te pla­ne­rat nå­got fak­tiskt. Jag får väl se om jag hit­tar på nå­got till hel­gen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.