Ståhl trea i Diamond Le­a­gue

Hallands Nyheter - - Sporten - HEN­RIK SKIÖLD/TT

Daniel Ståhls längs­ta kast mät­te 64,14 me­ter. Det är långt i dis­kus – och i Shang­hais Diamond Le­a­gu­e­täv­ling räck­te det till tred­je plats. Ett rung­an­de be­sked om att svens­ken har eta­ble­rat sig i världs­e­li­ten.

Ståhl av­run­da­de för­ra året med att vin­na Diamond Le­a­gue-av­slut­ning­en i Brys­sel. Nu när li­gan bör­ja­de om på ny ku­la – dis­ku­sen var in­te med i sä­songs­pre­miä­ren i Do­ha – vi­sa­de årets världs­tvåa att han blir ett av de sto­ra svens­ka hop­pen vid VM i Lon­don i som­mar.

STÅHL NOTERADE 68,36 i Ka­li­for­ni­en i april. Nu låg han någ­ra me­ter kort från den full­träf­fen, men han var mind­re än en me­ter från se­gern i Shang­hai.

Bel­ga­ren Philip Mi­la­nov (64,94) vann fö­re po­lac­ken Pi­otr Ma­lachowski (64,36) i en täv­ling som loc­ka­de de all­ra bäs­ta. Re­ge­ran­de Os-mäs­ta­ren, tys­ken Christoph Har­ting till­hör­de kon­kur­ren­ter­na som ham­na­de bakom Ståhl.

Svens­ken ha­de en jämn se­rie och nåd­de 64,14 i sitt tred­je kast.

För förs­ta gång­en i en stor in­ter­na­tio­nell fri­id­rotts­täv­ling täv­la­de her­rar­na och da­mer­na pa­ral­lellt. Ett sätt att för­sö­ka gö­ra dis­ku­sen mer po­pu­lär för åskå­dar­na och tv­tit­tar­na.

OM ALLT GÅR som pla­ne­rat kas­tar Ståhl när Diamond Le­a­gue kom­mer till Stock­holms sta­di­on den 18 ju­ni.

Men Ståhl stod in­te för da­gens längs­ta svens­ka dis­kus­kast. På en in­ter­na­tio­nell kast­ga­la i tys­ka Wi­es­ba­den skic­ka­de Si­mon Pet­ters­son i väg dis­ku­sen 64,77. Pet­ters­son som för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan put­sa­de sitt pers till 63,67 på en täv­ling i Mal­mö.

Kval­grän­sen till VM i Lon­don i au­gusti är satt till 65 me­ter.

Kul­stö­ters­kan Fan­ny Roos sat­te även hon nytt ut­om­hus­pers i Väx­jö. 17,62 ly­der den nya re­kord­no­te­ring­en.

Bild: PETTER ARVIDSON/ARKIV

STARK START. Daniel Ståhl blev trea i årets pre­miär av Diamond Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.