Hem­ma­spö­ket bor­ta tack va­re bac­kar­na

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Det var för­sva­rar­nas af­ton när Böl­jan tog årets förs­ta hem­ma­se­ger via 2-0 över jum­bon Mall­bac­ken. De stod för bå­de as­sist och mål när Böl­jan klätt­ra­de i tabellen.

BÖL­JAN MALL­BAC­KEN

(1-0)

2 0

FFF ställ­de dör­ren på glänt på lör­da­gen. Un­der sön­da­gen spar­ka­de se­dan IF Böl­jan in den re­jält och ja­ga­de iväg det där hem­ma­spö­ket.

– Det känns fan­tas­tiskt, jät­teskönt att få ta tre po­äng, sa Böl­jans spe­lan­de trä­na­re Ma­ria Nils­son.

MYC­KET KAN LA­GET tac­ka just Ma­ria Nils­son och hen­nes mitt­back­skol­le­ga Mat­hil­da Prim för. Bå­da tam­pa­des re­jält med Mall­bac­kens kraft­ful­le for­ward Nke­mi­ji­ka Ezu­ri­ke och lyc­ka­des hål­la hen­ne bor­ta från mål. Även om det var nä­ra vid ett till­fäl­le, när Ezu­ri­ke tryck­te sig för­bi Ma­ria Nils­son men skot­tet tog i rib­ban.

– Hon är duk­tig, bra på att ta emot boll, en stor tar­get play­er men jag tyck­te för­sva­ret kän­des sta­bilt i dag, fort­sat­te en nöjd men hal­tan­de Ma­ria Nils­son.

– En lårka­ka på varsitt lår men det var det värt.

Ha­de Nke­mi­ki­ka skru­vat det där ribb­skot­tet någ­ra mil­li­me­ter läng­re ner ha­de det kun­nat bli en an­nan match. Nu var det i stäl­let Böl­jan som kun­de ta led­ning­en. Ett mål signerat mitt­bac­kar­na för­stås. Ma­ria Nils­son slog en hårt skru­vad hör­na från väns­ter som damp ner på föt­ter­na på hen­nes kol­le­ga Mat­hil­da Prim.

– Myc­ket folk fram­för mål men jag be­stäm­mer mig för en bredsi­da och det är ba­ra att dra till den. Sen går den på nå­gons ben­skydd, men al­la mål räk­nas, sa en glad Mat­hil­da Prim.

Som med sitt förs­ta mål för sä­song­en tog sig upp i de­lad in­tern skyt­te­li­ga.

– Ha­ha ja, vi får väl se hur länge jag kan va­ra kvar där, skrat­tar Prim.

MEN I DET iro­nis­ka blot­tar sig än­då en li­ten spric­ka i fa­sa­den. För på de in­le­dan­de fem mat­cher­na har ing­en av Böl­jans an­fal­la­re lyc­kats med det de är där för, att gö­ra mål. Även om det, strax in­nan Böl­jans led­nings­mål, var så nä­ra det kan bli. An­fal­la­ren Linn Al­brekts­son sprang sig fri och på re­tu­ren på sitt eg­na skott rul­la­de hon bol­len he­la vägen fram till mål­lin­jen. Där den räd­da­des.

– Jag tyc­ker den är in­ne, jag har den käns­lan och tyc­ker jag ser det med, men do­ma­ren tyc­ker in­te det, sa en and­fådd Linn Al­brekts­son.

– Det är det sista lil­la som sak­nas, i dag tyc­ker jag vi kom­mer rätt på löp­ning­ar­na så det är ba­ra det där må­let som sak­nas, fort­sat­te an­fal­la­ren.

– Det är ett lag­spel och ba­ra nå­gon gör må­len, sen för­står jag att for­wards all­tid vill gö­ra mål men vi pus­har på dem och för­sö­ker sät­ta dem i li­te fler lä­gen, för­kla­rar trä­na­ren Ma­ria Nils­son.

OCH ÄVEN OM den in­byt­te an­fal­la­ren Nan­na Jans­son var in­blan­dad i det and­ra må­let var ju det­ta bac­kar­nas af­ton. På ett rik­tigt klapp­klapp-an­fall längs väns­ter­kan­ten spe­la­des bol­len fram till Nan­na Jans­son, som is­kallt klac­ka­de fram bol­len till väns­ter­bac­ken Aman­da Jo­hans­son som stått för hel­planslöp­ning och se­dan sköt hon prick­sä­kert in bol­len i Eme­lie Al­me­sjös vänst­ra hörn.

– Ja vi kan ju verk­li­gen, och of­fen­si­ven kom­mer mer och mer även om det är li­te den bi­ten som fort­fa­ran­de sak­nas, me­nar trä­na­re Nils­son.

I och med se­gern klätt­ra­de ny­kom­ling­ar­na Böl­jan för­bi Kungsbacka i tabellen och upp på åt­ton­de plats. Kungsbacka som de ock­så mö­ter i näs­ta match.

Bild: ROBERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

BAC­KAR­NAS AF­TON. Här jub­lar lag­kap­te­nen Aman­da Jo­hans­son ef­ter att ha tryckt in 2-0-må­let. Ett rik­tigt drö­manfall från Böl­jan.

Bild: ROBERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

GRÄMER SIG. ”Det är ba­ra må­len som sak­nas, sa Linn Al­brekts­son, om att ing­en av Böl­jans an­fal­la­re lyc­kats gö­ra mål i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.