Inef­fek­tivt Staf­singe föll tungt

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3 SYDVÄSTRA: Staf­singe släpp­te in två mål pre­cis i slu­tet av förs­ta halv­lek och or­ka­de där­ef­ter in­te re­sa sig hem­ma mot Hö­ga­borg. Slut­re­sul­ta­tet skrevs till 2–5 (1–4).

– Det var tungt att åka på, det var li­te som att rull­gar­di­nen gick ner där, berättade Staf­singe-trä­na­ren Ste­fan Hul­tén.

Hem­ma­la­get spe­la­de an­nars rik­tigt bra de förs­ta 25 mi­nu­ter­na och ska­pa­de fle­ra bra chan­ser till att ta led­ning­en in­nan gäs­ter­na gjor­de 0–1.

– Mot så bra lag som Hö­ga­borg mås­te vi ta till­va­ra på chan­ser­na, det var för bra chan­ser för att mis­sa, fort­sat­te han.

17-åri­ge Ed­win Jacobs­son, som age­ra­de bå­de mitt­fäl­ta­re och yt­ter­back, hyl­la­des av Hul­tén ef­ter en väl ge­nom­förd match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.