Ten­nissiff­ror för­lös­te Värö­bac­ka

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HALLAND: 6-3 bru­kar va­ra ett van­ligt setre­sul­tat i tennis. Men sam­ma re­sul­tat blev det fak­tiskt när Värö­bac­ka be­seg­ra­de Hal­mia på bor­ta­plan.

– Att odd­sa på det in­för mat­chen ha­de va­rit nått. Spe­ci­ellt ef­tersom det va­rit li­te snålt för oss in­för mat­chen, sa Värö­bac­kas trä­na­re Thor­björn Svens­son. Han be­rät­tar att de än­då fick sli­ta för det. – Det märks att vi mö­ter ett u-lag, bå­de när det kom till ru­tin och fy­sik men de var kvic­ka fram­åt, be­röm­de Svens­son.

Matchens hjäl­te blev Hans-erik Måns­son som sat­te he­la fy­ra bal­jor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.