Rissveds av­står lopp ef­ter döds­fall

Hallands Nyheter - - Sporten -

MOUNTAINBIKE: Jen­ny Rissveds, Os-guld­me­dal­jör i mountainbike i Rio de Ja­nei­ro för­ra året, stäl­ler in sitt del­ta­gan­de i Skan­dislop­pet i Uppsa­la i hel­gen.

Anledningen är två döds­fall in­om fa­mil­jen in­om kort tid, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Hon hop­pas att hon i stäl­let kan kom­ma till start i Uppsa­la näs­ta år, om sche­mat tillå­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.