Grat­tis Sven-erik

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Sven-erik Mag­nus­son i Träslövslä­ge fyl­ler 60 år 17 maj. Sven-erik som har bott i Träslövslä­ge näs­tan he­la sitt liv, pap­pan var fisk­hand­la­re, ar­be­tar i dag som un­der­skö­ters­ka på Ös­ter­går­den i Var­berg.

– Jag pry­a­de på Ös­ter­går­den när jag gick i ni­an. När jag var klar med sko­lan ar­be­ta­de jag som un­der­skö­ters­ka på ki­rur­gen på Sjuk­hu­set i Var­berg 1974-1976, där­ef­ter bör­ja­de jag på psy­ki­a­trin.

1998 slu­ta­de han på sjuk­hu­set för att bör­ja som un­der­skö­ters­ka på sin gam­la prak­tik­plats Ös­ter­går­den, där han fort­fa­ran­de ar­be­tar kvar.

2005 var Sven-erik myc­ket sjuk och trans­por­te­ra­des från Sjuk­hu­set i Var­berg till Sahl­grens­ka sjuk­hu­set som ef­ter en krans­kärls­rönt­gen blixt­snabbt gjor­de en by­pass­o­pe­ra­tion, som gick bra.

– Jag var up­pe och sprang dan där­på, jag ha­de en bra grund­kon­di­tion ef­tersom jag all­tid har cyk­lat. Jag mår bra i dag men det är för­stås in­te som det en gång var. Hjär­tat var ju av­stängt, det sat­te si­na spår.

Sven-erik är konst­in­tres­se­rad, han må­lar tav­lor och bro­de­rar och lä­ser gär­na böc­ker. Sin fö­del­se­dag kom­mer han att fi­ra ge­nom att åka till Kö­pen­hamn med sin sys­ter Karin och hen­nes två dött­rar.

För­u­tom Karin som bor i On­sa­la och hen­nes fa­milj har Sven-erik en sys­ter, Le­na, och en sys­ter­dot­ter i Karls­kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.