FVBK för­läng­er med ta­lang­er­na

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Fal­ken­bergs VBK ser om sitt hus. Ed­win Swärdh och Da­ni­el Gru­vaeus för­läng­er si­na kon­trakt med tre år. – Det är två unga ta­lang­er som har sat­sat hårt, sä­ger coachen Pa­trick Apa­ri­co.

De bå­da ju­ni­or­lands­lags­spe­lar­na gjor­de av­tryck un­der årets sä­song.

– De kom in som lär­ling­ar och bör­ja­de trä­na med oss två gång­er i vec­kan. Sen fick de va­ra med på bän­ken för att se och lä­ra, sä­ger Aparicio.

Men det skul­le bli me­ra. Ed­win klev in och er­sat­te Jo­han Erics­son som blev sjuk i kvarts­fi­nals­se­ri­en. Och Da­ni­el blev en start­s­pe­la­re i slu­tet av grundse­ri­en, på grund av fal­let Fay­ez.

– Nu är det dags för näs­ta steg och nu är de en del av elittrup­pen. Det är så häf­tigt! sä­ger Pa­trick.

KIL­LAR­NA HAR ETT år kvar på gym­na­si­et. Och klub­ben har skri­vit tre år med dem.

– Det är en lång­sik­tig lös­ning vi gör med vå­ra eg­na ung­do­mar - som är fram­ti­den.

Är det and­ra klub­bar som har ryckt i dem?

– In­te än. För de går på gym­na­si­et. Men jag kan lo­va att al­la klub­bar ha­de va­rit ute ef­ter dem ef­ter näs­ta sä­song - om de in­te ha­de kon­trakt.

MED AND­RA ORD har FVBK tänkt till och blic­kat fram­åt.

– Ibland är vi smar­ta, men in­te all­tid. Det är bra för oss och bra för dem. De vet var de ska spe­la de kom­man­de tre sä­song­er­na. Två år ef­ter gym­na­si­et, det är en bra tid att se­dan ut­vär­de­ra lä­get och li­vet var man vill.

Hur ser det ut an­nars med trup­pen?

– Vi hop­pas kun­na kom­ma med li­te mer ny­he­ter snart, men det tar sin tid.

”Ibland är vi smar­ta, men in­te all­tid” PA­TRICK APARICIO trä­na­re, FVBK

Bild: JÖRGEN ALSTRÖM/ARKIV

HÅL­LER HÅRT I TA­LANG­EN. Jo­han Erics­son kra­mar om Da­ni­el Gru­vaeus som pre­cis för­längt med FVBK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.